Preču piegāde un atgriešana

PIEGĀDE

Iegādājoties vai atgriežot Preces, Pircējam ir jāsedz pakomāta piegādes izdevumus. Pircējs drīkst atgriezt preces arī tās piegādājot personīgi veikalā “Randoms” Vaļņu ielā 18, Rīgā.

1. PREČU PIEGĀDES NOSACĪJUMI

1.1 Iegādāto preču standarta izsūtīšanas laiks ir 1-3 darba dienas.

1.2. Par preču piegādes termiņiem Pircējs var vadīties pēc www.omniva.lv, pasts.lv un www.dpd.com/lv/lv/ pieejamās piegādes termiņu informācijas, kas var mainīties atkarībā no gada mēnešu un svētku noslogojuma.
1.3. Preču pārdevējs atbild par Preču sagatavošanu piegādei. Preču pārdevējs nav atbildīgs par piegādes kavējumu, ko izraisījuši no Preču pārdevēja neatkarīgi apstākļi, tajā skaitā SIA "Omniva", VAS "Latvijas Pasts" vai SIA "DPD Latvija" pārslogotība.
1.4. Pirkumiem virs 70 euro vērtībā, Baltijas teritorijā piegāde ir bezmaksas, ja tiek izvēlēta piegāde ar SIA "Omniva" vai SIA "DPD Latvija". Uz VAS "Latvijas pasts" piegādēm šī akcija neattiecas.

2. ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANA

2.1. Patērētājam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces saņemšanas brīža atteikties no saņemtās preces, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 (četrpadsmit) dienām, sākot:

* no preces piegādes dienas;

* no pēdējās preces piegādes dienas – ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces;

* no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas – ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.

2.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jānosūta Preču pārdevējam aizpildīta atteikuma veidlapa vai nepārprotams brīvas formas paziņojums, kas satur informāciju par iegādāto preci, Pircēja vārdu un uzvārdu (fiziskām personām), nosaukumu, reģistrācijas Nr. un juridisko adresi(juridiskām personām), tālruņa Nr., bankas konta Nr., no kura veikts maksājums par Preci un e-pasta adresi.

2.3. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, Pircējam savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu jānosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām vai atteikuma tiesību termiņa pēdējā dienā līdz plkst. 00.00.

2.4. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības Preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par Preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto laiku un veidu. Pircējs ir atbildīgs par tādu Preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

2.5. Pēc tam, kad Preču pārdevējs Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā ir saņēmis Pircēja paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, Preču pārdevējs par to informē Pircēju. Pircējam 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga Preču pārdevēja apliecinājuma saņemšanas Prece un pirkuma apliecinošs dokuments (bankas maksājuma uzdevums), izmantojot pasta/ kurjera pakalpojumus vai personīgi, ir jānogādā uz Preču pārdevēja tirdzniecības/ preču izsniegšanas vietā Vaļņu ielā 18, Rīgā. (kurjera un/ vai pasta izmaksas būs jāsedz Pircējam)

2.6.Atteikuma veidlapas paraugu iespējams lejupielādēt šeit. Pircējs to var aizpildīt un iesniegt, nosūtot oriģinālu uz veikalu "Randoms", Vaļņu ielā 18, Rīgā, LV-1050 un nosūtot skanētu kopiju uz Preču pārdevēja e-pastu: [email protected].

2.7. Pēc atteikuma veidlapas saņemšanas, Preču pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad no Pircēja ir saņēmis atpakaļ nebojātu, tīru, nesabojātu iepakojuma plēvīti (CD un skaņuplatēm), bez klausīšanās (CD un skaņuplatēm) vai valkāšanas (apģērbam un aksesuāriem) pazīmēm, Preci, atmaksā Pircējam tā samaksāto naudas summu uz Pircēja norādīto bankas kontu. Ja prece tiek atgriezta Pircēja pārdomāšanas gadījumā, vai nepareizas izvēles (formātu atšķirība) gadījumā, Preču pārdevējam ir tiesības ieturēt nosūtīšanas izmaksas, un, ja Prece tiek atgrieza atpakaļ Preču pārdevējam ar nosūtīšanas kompānijas iniciatīvu (pārāk ilgi neizņemta prece), Pārdevēja vainas pēc (norādīts nepareizs mobilā telefona numurs, kā rezultātā nosūtīšanas kompānija nav varējusi nosūtīt adresātam piekļuves informāciju precei, vai arī Pircējs nav izņēmis preci laicīgi, u.tml), Preču pārdevējam ir tiesības ieturēt dubultu nosūtīšanas maksu (par oriģinālo nosūtīšanu un atpakaļsūtīšanu) no naudas atmaksas.

2.8. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējam nav jāsedz naudas līdzekļu pārskaitījuma izmaksas, ja tas ir iekšzemes naudas līdzekļu pārskaitījums. Ja naudas līdzekļu pārskaitījums ir uz citu valsti, tad šos izdevumus sedz Pircējs. Preču pārdevējs pārskaitījuma izdevumus ietur no Patērētājam pārskaitāmās summas.

2.9. Atteikuma tiesības nav izmantojamas uz Precēm, kurām atvērts iepakojums un kuras veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.