Lietošanas noteikumi

RANDOMS.LV interneta veikala lietošanas noteikumi

Laipni lūdzam mūsu interneta veikalā RANDOMS.LV. Šie noteikumi un nosacījumi regulē mūsu interneta veikala lietošanu, tāpēc, lūdzu, rūpīgi izlasiet tos pirms vietnes lietošanas. Izmantojot mūsu interneta veikalu, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus. Ja nepiekrītat kādai šo noteikumu un nosacījumu daļai, neizmantojiet mūsu interneta veikalu.

Interneta veikala izmantošana

Jūs piekrītat izmantot mūsu interneta veikalu tikai likumīgiem mērķiem un tādā veidā, kas nepārkāpj mūsu interneta veikala tiesības, neierobežo vai nekavē mūsu interneta veikala lietošanu nevienai trešajai pusei.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Viss mūsu interneta veikalā pieejamais saturs un materiāli, tostarp, bet ne tikai teksts, grafikas, logotipi, pogu ikonas, attēli, audio klipi, datu apkopojumi un programmatūra, ir mūsu uzņēmuma vai mūsu satura piegādātāju īpašums, un tos aizsargā starptautiskie autortiesību likumi.

Preču pasūtīšana

Pasūtot preci no mūsu interneta veikala, jūs piekrītat samaksāt preces lapā norādīto cenu, kā arī visus piemērojamos nodokļus un piegādes maksas. Jūs piekrītat sniegt precīzu un pilnīgu informāciju, veicot pasūtījumu, un piekrītat atjaunināt savu informāciju, ja nepieciešams, lai nodrošinātu, ka tā joprojām ir precīza un pilnīga.

Aizliegtās darbības

Jūs piekrītat nedarīt nevienu no šīm darbībām:

- Izmantot jebkuru ierīci, programmatūru vai rutinizētas darbības, lai traucētu vai mēģinātu traucēt mūsu interneta veikala pareizu darbību vai izmainīt produktu cenas;

- Veikt jebkādas darbības, kas nepamatoti vai nesamērīgi noslogo mūsu interneta veikala infrastruktūru;

- Kopēt, reproducēt, modificēt, izplatīt, pārraidīt, parādīt, publicēt, pārdot, licencēt vai izveidot atvasinātus darbus no jebkura satura vai materiāliem mūsu interneta veikalā bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

- Izmantot jebkādas datu ieguves, robotus vai līdzīgas datu vākšanas vai ieguves metodes saistībā ar mūsu interneta veikalu;

- Mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi jebkurai mūsu interneta veikala daļai, tostarp, bet ne tikai, lietotāju kontiem, parolēm vai jebkuriem citiem datiem;

- Izmantot mūsu interneta veikalu, lai veiktu jebkādas krāpnieciskas vai nelikumīgas darbības.

Mēs paturam tiesības pārtraukt jūsu piekļuvi mūsu interneta veikalam, vai atcelt jūsu izdarītos pirkumus, jebkurā laikā, bez brīdinājuma un jebkāda iemesla dēļ, tostarp, bet ne tikai, saistībā ar šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumiem.

Garantiju atruna

Mūsu interneta veikals tiek nodrošināts "tāds, kāds tas ir" un bez jebkāda veida garantijām, gan tiešām, gan netiešām. Mēs negarantējam, ka mūsu interneta veikals darbosies bez pārtraukumiem vai bez kļūdām, vai ka defekti tiks novērsti. Mēs neesam atbildīgi par jūsu datorsistēmas bojājumiem vai datu zudumiem, kas radušies mūsu interneta veikala lietošanas rezultātā.

Atbildības ierobežojums

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies no mūsu interneta veikala lietošanas vai saistībā ar to, tostarp, bet ne tikai, zaudējumi, kas saistīti ar peļņas zaudēšanu, lietošanu, datiem vai citiem nemateriāliem aktīviem, pat ja mēs esam informēti par šādu bojājumu iespējamību.

Šo mājaslapu pārvalda Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BTP", reģ. Nr. 40003520179, jur. adrese: Dzirnavu iela 57, Rīga, LV-1010, e-pasts: [email protected], tālr.: 371 67225212.