Vyacheslav Ganelin& Deniss Pashkevich& Arkady Gotesman vinila plates